COL·LECCIÓ SOBIRANIES

La dinàmica de funcionament del capitalisme l’obliga a, després de cada crisi, ser més violent, endinsar-se més en els diversos espais socials i allunyar-se de la democràcia cada cop més a l’hora de la gestió. Hem de ser conscients que el procés contra l’autonomia i la sobirania de la gent continua, és una guerra oberta contra les classes populars, una despossessió quotidiana. Aquest aniquilament de l’autonomia es concreta en diversos aspectes de la nostra vida i suposa acabar amb un model de menjar, treballar, estimar, relacionar-se, etc., tot per a fer-nos més dependents del sistema, assumir cada cop més la dinàmica treball/consum i el pensament únic, que suposa acatar els dictàmens del sistema.
Amb aquest espai, en forma de col·lecció, pretenem aportar, sempre des d’una visió col·lectiva, una sèrie de ferramentes, enteses com un conjunt de recursos per a resistir al model capitalista hegemònic i per a construir alternatives i espais d’autonomia dins del vell món. La paraula sobiranies, en plural, representa tots els espais que cal construir i potenciar per tal de garantir una reproducció de la vida que meresca la pena ser viscuda i, de passada, que evidencie les contradiccions del capitalisme.