COL·LECCIÓ RESCAT

La proposta d’aquesta col·lecció es basa en la (re)apropiació de sabers generats en els circuits acadèmics. Fartes de la mera producció del coneixement pel coneixement, ací s’intenten transvasar materials que es pretenen crítics cap a formats que puguen
garantir-ne l’accés i generar debats des de baix. Estem convençudes que el món acadèmic actual necessita una dissolució, necessària per a poder (re)pensar la idea del valor social dels sabers que es generen, dia rere dia, i que es perden en arxivadors i pendrives, marcats amb qualificacions, proves, judicis, etc. En aquest sentit, creiem que hi ha recerques importants que han de traslladar-se i emigrar a altres espais on puguen ser llegides
i interpel·lades sota claus radicalment diferents a les de l’Acadèmia i des de les quals aquests materials puguen engreixar i alimentar el pensament crític.

La proposta d’aquesta col·lecció es basa en la (re)apropiació de sabers generats en els circuits acadèmics. Fartes de la mera producció del coneixement pel coneixement, ací s’intenten transvasar materials que es pretenen crítics cap a formats que puguen garantir-ne l’accés i generar debats des de baix.